• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

/Files/photogallery/DSCN5029.JPG/Files/photogallery/Lenovo_A1000_IMG_20170920_150455.jpg/Files/photogallery/DSCN5028.JPG/Files/images/17022016_semnar_molodih_spetsalstv/методична нарада.JPG/Files/images/23112016_semn_psihol/DSCN5202.JPG/Files/images/semnar_schitelv_hm/Фото-0245.jpg/Files/photogallery/767/20180219_140725.jpg/Files/images/280417_konfer/SAM_7279.JPG

Тренінг "Ми готові до змін"/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_091626.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_104027.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_112344.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_114129.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_115603.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_115645.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_114738.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_120607.jpg

У 2017-2018 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Державного стандарту освіти.

У 2017-2018 н. р. освітня діяльність педагогічного колективу школи здійснювалася відповідно до обраної навчальної стратегії, спрямованої на особистісно зорієнтоване та диференційоване навчання із впровадженням інноваційних технологій , з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів.

Методична служба в школі являє собою цілісну систему дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів, класів.

Педагогічний колектив школи продовжував роботу над реалізацією науково-методичної проблеми школи «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу як основний чинник розвитку ключових компетентностей учнів». Протягом навчального року тривав активний пошук нових форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загально-методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах.

Пріоритетними напрямками в методичній роботі було визначено:

— забезпечення педагогів професійною інформацією;

— підтримка інноваційної діяльності вчителів;

— організація підвищення педагогічної кваліфікації вчителів;

— вивчення, узагальнення й поширення досвіду вчителів на районному рівні

— моніторинг якості навчання;

— сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;

- підготовка до створення нового освітнього простору ;

- робота педколективу в умовах НУШ

Адміністрація школи на належному рівні вирішила проблему забезпечення працівників загально-педагогічною та фаховою інформацією. У розпорядженні педагогічних працівників — вільний доступ до мережі Інтернет у кабінеті інформатики та методичному кабінеті.

Протягом 2017-2018н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Так, у Богданівському НВК працювали 5 МО:

- МО вчителів природничо-математичного циклу(керівник - Островерхова Л.О.), яке працювало над проблемою «Формування в учнів розумових компетенцій в умовах впровадження інноваційних технологій»

- МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу(керівник – Захарченко О.А.), яке працювало над проблемою «Роль інноваційних технологій в особистісному розвитку учнів»

- МО вчителів початкових класів та вихователя ДНЗ (керівник Махлаєва Т.В.), яке працювало над проблемою «Формування в учнів позитивної мотивації до навчання»

- МО вчителів художньо-естетичного циклу та фізкультури (керівник Линок А.А.)

- МО класних керівників (керівник Чанцева Н.В.), яке працювало над проблемою «Майстерність класного керівника в національно-патріотичному вихованні учнів»

Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи. Кожне з ШМО провело по 4засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої районної конференції, рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2017-2018 н. р., зміни у навчальних програмах, особливості організації навчально-виховного процесу у початковій школі, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення вхідного та вихідного тестування для учнів 11 класу, підготовка до ЗНО-2018, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, передовим педагогічним досвідом. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність кафедри, визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з підготовки до ЗНО, з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника , підготовка педкадрів до роботи в НУШ.

Після аналізу результатів внутрішньошкільного контролю, проведених методичних нарад, моніторингу навчальних досягнень учнів результати реалізації методичної проблеми були позитивними. В навчально-виховному процесі в повній мірі використовувалися інноваційні технології як під час занять, так і в позаурочний час. Учителі широко застосовували різноманітні методи та прийоми диференційованого навчання.

Система внутрішньошкільної науково-методичної роботи у 2017-2018н.р. реалізовувалася через колективні (масові і групові) та індивідуальні форми.

В індивідуальній роботі домінували співбесіди з педагогами з питань організації науково-методичної роботи, моніторинг за результатами навчально-методичної діяльності педагогів, алгоритмів для організації діяльності учнів , консультації щодо публікації у фахових виданнях.

Планомірній роботі над науково-методичною проблемою школи підпорядковано масові форми науково-методичної роботи: засідання педагогічної ради, науково-методичні семінари.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики;

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості вчителя;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо.

З метою активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання у 2017-2018 н. р. проведено атестацію 7 педагогічних працівників школи: Захарченко О.А., вчителя української мови та літератури, Махлаєвої Т.В., вчителя початкових класів, Островерхової Л.О., вчителя хімії, Ревенко Л.О., вчителя географії, Калачевської В.С., вчителя англійської мови, Гончар С.Б. ,вчителя історії, Линка А.А., вчителя фізкультури. Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображені в роботі педагогічної ради, методичної ради, нарад при директорові.

В ході атестації було проведено тижні педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. Загалом атестаційний процес сприяв підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, зростанню якісного складу педагогічного колективу. Усього за результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Калачевській В.С., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Гончар С.Б., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Захарченко О.А., Махлаєвій Т.В., Ревенко Л.О., Островерховій Л.О., Линку А.А.

Свідченням високого рівня результативності науково-методичної роботи є участь у професійному конкурсі «Учитель року 2018» вчителя української мови та літератури

Особлива увага приділялась вивченню передового педагогічного досвіду. У 2017-18 н.р. розпочалася робота над вивченням ППД вчителя біології Овсієнко О.М.

Окрім того, протягом навчального року вчителі Богданівського НВК брали участь у різноманітних методичних заходах району та області :майстер-класах, методичних нарадах, семінарах-практикумах тощо. Варто зазначити, що на базі Богданівського НВК успішно пройшов семінар вчителів фізкультури.

За результатами ВШК можна сказати, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, моніторинги якості знань з базових дисциплін. Результати обговорювалися на педрадах, оформлені накази.

Діяльність вчителів спрямована не тільки на підвищення фахової майстерності, а також на сприяння засвоєння учнями необхідного програмового матеріалу та роботу з обдарованою молоддю.

Станом на 30.05.2018 року учнів, які закінчили навчальний рік на високому рівні – 5, на достатньому – 21, на середньому – 29, на початковому -2.

В 2017-2018н.р. переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали Петренко Є., 10 клас – географія (вчитель Ревенко Л.О.), Череш Ю., 6 кл – математика (вчитель Вареник Г.І.), Деденок Л., 11 клас – англійська мова (вчитель Калачевська В.С.), біологія (вчитель Овсієнко О.М.)Крім того учні нашої школи були постійними та активними учасниками різноманітних предметних конкурсів: VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка, XVIІ Міжнародного конкурсу з української мови ім..П.Яцика, «Соняшник», «Колосок», «Кенгуру», «Лелека», «Кришталева сова»,«Грінвіч» (англійська мова) та конкурсі “Sunflower” (зарубіжна література).

Активними в організації й проведенні конкурсів були координатори: Захарченко О.А., Сало О.М., Вареник Г.І., Гончар С.Б, Нікітіна О.В., Жирна М.М.

Таким чином, в цьому навчальному році продовжено традиції творчих конкурсів, що свідчить про позитивну динаміку роботи з обдарованими учнями.

Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах проведення предметних тижнів згідно планів.

Аналіз стану методичної , навчально-виховної роботи за минулий рік дають підстави вважати, що науково-методична проблема, над якою працював педагогічний колектив, повністю реалізована.

Кiлькiсть переглядiв: 399

Коментарi

  • respect

    2016-11-08 20:42:34

    all the best...